Obchodní podmínky

Vybrali jsme pro Vás nejdůležitější body tákající se nakupování na Chappyshop.cz.

Úplné znění všeobecných obchodních podmínek naleznete pod tímto odkazem.


I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) v internetovém obchodě Chappyshop.cz provozovaným Mgr. Mikhail Spotkay, se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4 – Michle, 14000, identifikační číslo: 88864626, zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu – Úřadu městské části Praha 8 od 10.02.2016, sp. značka: SZ MCP8 020636/2016.


II. Způsob objednání

Veškeré objednávky, které kupující učiní prostřednictvím některého z následujících způsobů objednání, obsahující všechny náležitosti objednávky, jsou pro kupujícího závazné.

Zpúsoby objednání

Objednáním v e-shopu Chappyshop.cz
E-mailem na adrese infochappyshop.cz
Telefonicky na čísle +420 773 435 445

Náležitosti objednávky

  • Fakturační údaje (povinný údaj) — jméno, příjmení, úplná adresa
  • Dodací údaje (volitelný údaj) — jméno, příjmení, úplná adresa
  • Kontakt (povinný údaj) — E-mailová adresa, telefonní číslo
  • Zboží (povinný údaj) — název, množství, případně další údaje nutné k jednoznačné identifikaci objednávaného zboží (velikost, barva atp.)
  • Způsob dopravy a platby (povinný údaj) — dobírkou nebo osobně
  • Poznámky k objednávce (volitelný údaj) — doplňující údaje

III. Platba, doprava a dodání zboží

Platba

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
bankovním převodem na účet prodávajícího
online pomocí platební brány GoPay tato možnost je dočasně pozastavena [1.1.2017]

gopay_bannery-barevne img-1 img img-2 img-3 img-4 img-5 img-6

Doprava

📦 Při objednávce nad 599Kč doprava prostřednictvím České pošty a.s. po ČR ZDARMA.
📦 Při objednávce do 599Kč doprava prostřednictvím České pošty a.s. po ČR za 89 Kč.

📯 Momentalně posiláme jen po ČR prostřednictvím České pošty. 📯

Dodací lhůta

Pro zboží, které je Skladem doba dodání je 2-5 dní od přijetí objednávky (vyjma nepracovních dní).
Pro zboží, které je Skladem u dodavatele doba dodání je 14-40 dní (dodací lhůta určena dodacími podmínkami a vzdálenosti konkrétného dodavatele).

Faktura

Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po dokončení a potvrzení objednávky jak ze strany kupujícího tak i ze strany prodávajícího a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, také bude Vám přiložena k objednanému zboží, není-li dohodnuto jinak.

Věděli jste, že elektronická faktura splňuje veškeré zákonem definované náležitosti – a to jak obsahové podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o dani z přidané hodnoty, tak formální podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví? E-faktura šetrná k životnímu prostředí a přijímáním faktur elektronicky šetříte naši přírodu.


IV. Reklamace a záruka

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem.
Záruční doba je 24 měsíců, s výjimkami, které stanoví příslušný zákon.

Reklamace se nevztahují na případy:

– vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití).
– mechanické poškození, které vzniklo po převzetí zboží
– opotřebení zboží vlivem jeho používání
– živelné katastrofy.

Odpovědnost za vady

V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, tj. je s ní v rozporu – trpí vadami, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo její opravou. Teprve není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od kupní smlouvy odstoupit. To však neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má zákazník místo, práva na výměnu věci, právo na přiměřenou slevu. U věci použitých prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

Postup

Reklamované zboží společně s vyplněným reklamačním formulářem s uvedením důvodu reklamace a jak máme postupovat v případě uznání reklamace (požadujete výměnu zboží? Vrácení peněz?) a s fotokopii faktury zašlete na adresu Reklamace – Chappyshop.cz, Mgr.Mikhail Spotkay, Budilova 2385/4, 18000 Praha 8.
Ve formuláře uvádějte kompletní údaje vč. telefonu a e-mailu a žádáte-li vrácení peněz i číslo účtu.
Reklamační protokol je zasílán do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace.


V. Ochrana osobních údajů

Se všemi osobními údaji, které poskytne kupující prodávajícímu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Všechny osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou důvěrné a jsou sdělovány třetím stranám pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze za účelem plnění smlouvy. Zároveň zákazníci souhlasí s tím, že jejich adresa a kontaktní údaje budou předány přepravní společnosti pouze za účelem zvýšení úspěšnosti doručení zásilek.


VI. Elektronická evidence tržeb

Od 1. března 2017 se na náš eshop vztahuje elektronická evidence tržeb při platbě platební kartou online pomocí platební brány.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zákazník souhlasí s tím, že mu EET účtenka může být zaslána elektronicky (e-mailem).


Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.